ROF Tai Nursing Home Garden Park Care Center va Phat Qua Cho Homeless Tai Santa Ana

Kinh gui quy an nhan mot so hinh anh sinh hoat cua ROF trong ngay le Thanksgiving 2015.

Kinh moi xem

ROF

ROF-Thanksgiving 2015 tai NH va Homeless.pdf

Leave a Comment

Tường Trình Việc Làm Giúp Người Ngặt thánh 11 năm 2015

Kính mời quý ân nhân xem tường trình.

Thành thật cám ơn

ROF

1.Tue Dung-Uy Lao-11-20-15.pdf

Leave a Comment

Reachong Out Foundation Đem Niềm Vui Đến Cho Bệnh Nhân Tại Garden Grove Convalescent Hosp ital Trong Ngày Halloween 2015

Kính thưa quý vị,

Một năm có 52 ngày Chủ Nhựt, ROF luân phiên đem niềm vui đến cho quý bệnh nhân từ nursing home nầy qua nursing kia, mỗi ngày Chủ Nhựt, trong suốt 15 năm nay.
Cứ mỗi tháng 10 hằng năm, vào ngày cuối tháng, người Mỹ có cái ngày vui Chọc Phá, Hóa Trang, và Đùa Giởn với Ma Quỷ gọi là Halloween.
Thông lê nầy nghĩ cũng hay vì để tập cho con người, nhứt là trẻ nhỏ giử vững tinh thần không sợ ma.

ROF lưu giử vài hình ảnh trình diễn văn nghệ tại Garden Grove Convalescent Hospital để làm kỷ niệm Halloween 2015 trên website của ROF.
Xin mời xem.

Thành that cám ơn tất cả.

Kính chào

ROF Band-Halloween 2015 at GGCH.pdf

Leave a Comment

Lá Thư Ân Tình của Sr Maria Trần Thị Lan

Xin kính mời quý ân nhân xem lá thư của một người đã hy sinh hết đời mình để chăm lo cho kẻ bất hạnh.
Sr Maria Trần Thị Lan là một beneficiary duy nhứt của ROF tại miền Bắc Viêt Nam.

Thành thật cám ơn.

Khất sĩ Phamdangkhai
ROF

Dòng MTG Hướng Phương.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Từ Huế Trong Tháng 9 Mùa Vu lan Năm 2015

Kính trình quý ân nhân.

Thành thật cám ơn

Khât si Phamdangkhai
ROF

Buu Tu Từ Thiện tháng 9 Vu lan 2015.pdf

Leave a Comment

ROF Xin Tiếp Tục Gửi Trình Việc Làm G iúp Người Khuyết Tật. Hình ảnh từ Huế

Kính mời quý ân nhân xem báo cáo.

Thành thật cám ơn,

ROF

ROF Báo Cáo tháng 9-2015.pdf

Leave a Comment

Tường Trình Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi T rong Chương Trình Thường Lệ Suốt Năm

9-11-15

Kính thưa quý ân nhân,

Như ROF đã từng trình bày là việc làm giúp người NGẶT của ROF kéo dài suốt năm. Những nơi đại diện tuần tự báo cáo về sau từng chuyến từ thiện tại từng nơi, từng địa phương riêng rẽ.

Hôm nay ROF xin thông báo việc làm của Đoàn Sứ Giã Từ Bi vừa giúp những bệnh nhân quá nghèo và đã bế tắc tài chánh tại các bệnh viện. Ngoài báo cáo số tiền ROF xin gửi kèm vài hình ảnh tượng trưng bệnh nhân khổ tâm lo lắng mọi điều trên giường bệnh.

ROF cũng biết rằng quý ân nhân quá bận trong việc kinh tế hằng ngày nên giao phó việc giúp người ngặt cho ROF, ROF làm hết sức mình trong vai trò người trung gian, để đem lại niềm vui cho, Người tặng, Người nhận, Người tình nguyện thực hiện sứ mạng. Tất cả chúng ta cùng vui khi thấy một gia đình ngặt nghèo được thoát khỏi cảnh bế tắc.

ROF posts báo cáo lên website đồng thời cũng thông báo quý ân nhân để tùy nghi.

Thành thật cám ơn,

Trân trọng,

ROF

Tue Dung Bao cao.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.