Ban Chấp Hành Và Tổ Chức Reaching Out F oundation Nhiệm Kỳ VII Niên Khóa 2014-2016

Trân trọng thông báo Ban Chấp Hành Và Thành Phần Nhân Sự Của Tổ Chức ROF Nhiệm Kỳ VII Niên Khóa 2014-2016.

Thành thật cám ơn,

ROF

ROF-BCH 2014-2016 and their photos.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Phần Kết Thúc Việc Làm Giúp Ngừơi Ngặt Nghèo, Ngừơi Khuyết Tật, N gừơi Già Cô Đơn mà Ca Sĩ Kim Phương Ũy Nhiệm Cho ROF Trong Mùa Giáng Sinh 2014.

Xin Chân thành cám ơn việc làm từ thiện của ca sĩ Kim Phương.
ROF xin Đại Diện những ngừơi thừa hửơng (beneficiaries) cám ơn lòng tốt của ca sĩ Kim Phương.

ROF

Kim Phu01B0u01A1ng’s Noel 2014 -Ket Thuc.pdf

Leave a Comment

Giúp Đở Ngừơi Bất H ạnh, Khuyết tật, Hoàn Cảnh Ngặt Nghèo C ủa Ca sĩ Lilian, Ca sĩ Jimmy Joseph, Ca sĩ MC Trần Quốc Bảo, Ca sĩ Kim Phương và ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng

Cám ơn lòng hảo tâm của quý ca sĩ từ tâm.
Mời quý vị xem báo cáo
Trân trọng kính trình.

Lilian-Thu cua Tue Dung to 4 casiu0303 3 Feb. 2015.pdf

Leave a Comment

ROF Bảo Trợ Học Sinh Mồ Côi Đựơc C hùa Nuôi Và Học Giỏi Tại Sóc Trăng

Kính thưa quý ân nhân,
Trẽ mồ côi thì nhiều lắm, ngoài ra còn có một số lớn học trò con nhà nghèo, cha mẹ gửi tại chùa để đi làm, có nhưng gia đinh cha mẹ đi làm xa cả tuần mới về nên nhờ chùa nuôi và châm sóc giùm.

ROF bảo trợ 20 em mồ côi học giỏi để giup cho các em sau nầy đựơc một đời sống đựơc khá hơn.
ROF cũng bảo trợ 30 ngừơi già neo đơn dài hạn với nhiều tật bệnh, một thế một, nghĩa là một ngừơi vĩnh viễn ra đi thì ROF nhận thêm một ngừơi khác, lúc nào cũng tròn 30 ngừơi già neo đơn.

Cám ơn quý ân nhân đã tạo điều kiện để cho ROF có khả năng giúp ngừơi khổ kẻ bất hạnh.

Thành thật cám ơn.
Kính chào

ROF

Bao Cao -Soc Tru0103ng va Hinh anh.pdf

Bau0301o Cau0301o -Thau0300nh thu00E2u0323t cau0301m u01A1n quyu0301 u00E2n nhu00E2n.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình Việc Làm Giúp Ngừơi B ất Hạnh Của ĐạI Diện ROF Tại Huế

Kính thưa quý ân nhân,
Đêm trình diễn của Ca sĩ Lilian tại nhà hàng BLEU quá thành công, ca sĩ Lilian liền truất ra một số tiền tặng cho Hội Từ Thiện ROF.
Trong dịp nầy quý ca sĩ khách trình diễn trong đêm đó là ca sĩ Jimmy Joseph, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ca sĩ kiêm MC Trần Quốc Bão và ca sĩ Kim Phương cũng cùng một lòng chung vào số tiền của Lilian. ROF vô cùng sung sứơng là quý anh chị em nghệ sĩ nói trên đã tin tửơng mà trau cho ROF số tiền là $1,500.00 để giúp ngừơi bất hạnh.
Thành thật cám ơn quý ca sĩ Lilian, Nguyễn Tiến Dũng, Jimmy Joseph, Trần Quốc Bão, và Kim Phương.

Trân trọng cám ơn và kính chào.

Khât si Phdgkhai

ROF-Bau0301o cau0301o cuu0309a nhou0301m NK Su01A1n Feb.2015.pdf

Leave a Comment

Đai Diện ROF Phát Quà Tết Cho T rẻ Em Nghèo Knai – Cao Nguyên

Kính trình quý ân nhân,

Kính mờiquý ân nhân xem báo cáo của Đại Diện của ROF, đã  chịu khó lên miền cao nguyên xa xôi để sự giúp đở của ROF đựơc thiết thực hơn.
Thành thật cám ơn sự ủng hộ của quý ân nhân.

ROF

Quau0300 Tet At Dau miu00EAu0300n cao nguyu00EAn 1-31-15.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Tổng Số ROF Thâu Trong Đêm Gây Quỹ C ây Mùa Xuân Tại BLEU Dancing/Restaurant 12-25-14

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.