Lời Cám Ơn Của Sr Theresita Phạ m Thị Ngọc Thế Mái Ấm Tình Mẹ

Trân trọng Kính Trình

Thành thật cám ơn quý ân nhân

Kính chào,

ROF

Loi Cam On Cua Sr Theresita 9-5-16.pdf

Leave a Comment

Tường Trình Việc Làm Tư ̀ Thiện Của Nhóm Hướng Thiện tạ Huế Đaị Diện Của eaching Out Foundation

Kính thưa quý ân nhân,

Lại một lần nữa Reaching Out Foundation (ROF) xin tường trình đến quý ân nhân việc làm từ thiện của ROF.

Kính chúc quý ân nhân muôn điều hạnh phúc vạn điều lành.

Thành thật cám ơn,

Trân trọng Kính trình

ROF

Buu Tu2 Bao cao 9-5-16.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Từ Huế, Thừa Thiên tháng 5-2016

Kính mời quá ân nhân xem báo cáo của Nhóm Hướng Thiện Đại Diện ROF tại Huế, Thừa Thiêm.
Trân trọng,
ROF

image.jpg

Leave a Comment

Tiếp Tế Thực Phẩm Cho Trường Tình Thương Tại Chùa Pháp Hoa

Trân trọng kính trình quý ân nhân một chút ấn tượng về Sư Cô Trụ trì Chùa Pháp Hoa, La Ngà, Định Quán.
Trường Tình Thương hiện nuôi 40 em mồ côi.

Thành thật cám ơn quý ân nhân.

image.jpg

Leave a Comment

Tường Trình Tài Chánh Ngày Gây Qu ỹ 8-13-16 của Reaching Out Foundation

Kính thưa quý ân nhân,

ROF trân trọng kính trình quý ân nhân kết quã của ngày gây quỹ 8-13-16 mà quý ân nhân là thành phần nồng cốt đã giúp cho sự thành công mỹ mãn này.

Thành công có nghĩa là chúng ta sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh ngặt hơn, nhiều trường ngặt nghèo được giải quyết và cứu giúp hơn.
Chúng ta tạo được nhiều nụ cười hơn.

Thành thật cám ơn quý ân nhân

ROF

01-Tường trình T̀ai Chánh Thâu Chi ROF Gala 2016.pdf

02- Danh sách MạnhThườngQuân Gala 2016.pdf

03-Tường Trình Tên ân nhân tặng quà xổ số.pdf

Leave a Comment

Trình diện Ban Chấp Hành Của ROF Nhiệm Kỳ 2016-2018

Thân gửi quý anh chị em Thành Viên Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation (ROFer),
ROF Trân Trọng Trình Diện Ban Chấp Hành Của
Reaching Out Foundation Nhiệm Kỳ 2016-2018
Thành thật cám ơn sự hy sinh đồng tâm hợp sức của tất cả quý anh chị em, kể cả quý anh chị em ROFer ngoài Ban Chấp Hành, để phục vụ một đối tượng duy nhứt là “Người Ngặt”.
Thân mến kính chào,
ROF

ROF-BCH Nhiệm Kỳ 2016-2018-Pics.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo của Đoàn Sứ Giả Từ Bi ngày 7-20-16

Kính thưa quý ân nhân,

Nhiệm vụ của ROF chỉ có bấy nhiêu, giúp người ngặt.
Xong việc nào thì báo cáo việc nấy.
Xin mời xem báo cáo.

Kính chúc quý ân nhân dồi dào sức khỏe và mọi điều an lành.

Kính chào,

ROF

Tue Dung báo cáo 7-15-16.pdf

Leave a Comment

Older Posts »