Sr Trần Thị Lan Công Đòan Mến Thánh Giá ủy lạo n ạn nhân lũ lụt miền Trung Viêt Nam tháng 10 năm 2016

Kính thưa quý ân nhân,
Kính trình quý ân nhân việc làm giúp nạn nhân lũ lụt miền Trung của ROF

ROF

image.jpg

Leave a Comment

ROF Bảo Trợ 70 Người Già Neo Đơn, Bị Bệnh Tâm Thần và Khuyết tật (4 of 4)

Kính Trình Quý Ân Nhân,

Báo Cáo Giúp Người Ngặt tại Sóc Trăng, phần 4 trên 4

Thành thật cám ơn,

Kính chào

ROF

Nguoi Gia Tan tat Soc Trang 10-2-16.zip

Leave a Comment

ROF Bảo Trợ 70 Người GiàNeo Đơn, Bị Bệnh Tâm Thần và Khuyết Tật (3 of 4)

Kính trình quý ân nhân,

Báo Cáo 3of 4

Thành thật cám ơn,

ROF

Nguoi Gia ta tat Soc Trang 10-2-16.zip

Leave a Comment

ROF Bảo Trợ 70 Người Già Neo Đơn Bị Bệnh T âm Thần và Khuyết Tậ t tại Sóc Trăng (2of4)

Kính trình quý ân nhân,

Phần 2 of 4

Thành thật cám ơn

ROF

Nguoi Gia t tat Soc Trang 10-2-16.zip

Leave a Comment

ROF Bảo Trợ 70 Người Già Neo Đơn; Bị Bệnh T âm Thần; và Khuyết Tậ t tạ Sóc Trăng (1 of 4)

Kính trình quý ân nhân

ROF xin báo cáo (Phần 1 trên 4)

Nguoi Gia Soc Trang 10-2-16.zip

Leave a Comment

Báo Cáo Giúp Bệnh Nhân Tại Bện h Viện Chợ Rẩy và Trung Tâm Chỉnh Hìnhtrong tháng 9-2016

Kính thưa quý ân nhân,

Xin mời quý ân nhân xem việc giúp bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẩy và tại Trung Tâm Chỉnh Hình của ROF.

Thành thật cám ơn,

ROF

Tue Dung Bao cao 9-21-16 lên WS.pdf

Leave a Comment

ROF Xin Báo Cáo Việc Làm Từ Th iện Của ROF Trên Miền Cao Nguyên

Kính thưa quý ân nhân,

Trân trọng Kính trình quý ân nhân việc là đầu tiên của ROF trên miền cao nguyên.
ROF rất vui là đã vói tay lên tới miền cao nguyên đất cằn sỏi đá với một thời tiết nóng và lạnh hai mùa.

Kính mời xem.

ROF

Thach-Báo cáo Tháng 9-2016.pdf

Leave a Comment

Older Posts »