Báo Cáo của Đoàn DGTB- Sư Cô Tuệ Dung – Tiếp Tục Giúp Bệnh Nhân Ngặt Nghèo Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy

Kính Thưa quý ân nhân,

ROF xin tiếp tục post lên website những việc làm giúp ngừơi ngặt của ROF.
Xin mời xem,

Thành thật cám ơn quý ân nhân,

1 Tue Dung Bao Cao ngay 11 thang 9-2014.pdf

Leave a Comment

Reaching Out Foundation Xin Bao Cáo Thâu-Chi và Cám Ơn Ân Nhân Đã Giúp Nga ̀y Gây Quỹ 8-9-14

Trân trọng kính trình,
Thành thật cám ơn

ROF

Báo Cáo Thâu-Chi và Cám Ơn ROF Gala 8-9-2014.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Việc Làm Từ Thiện Của Đoàn Sứ-Giả-Từ-Bi tháng 9 năm 2014

Kính thưa quý ân nhân,

Trân trọng kính trình đến quý ân nhân những việc làm của quý Đại Diện của ROF tại Việt Nam.

Kính trình,

Khât si Phdgkhai

Tue Dung Tuong Trinh 9-1-14.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Của Nhóm Hứơng Thiện Đại Diện Reaching Out Foundation Tại Huế, Việt Nam

Kín thưa quý ân nhân,

Xin mời quý ân nhân xem báo cáo của Nhóm Hứơng Thiện tại Huế, đại diện cho ROF tại miền Trung, âm thầm giúp nhiều ngừơi trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, bế tắc và quá kém may mắn.

Reaching Out Foundation xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã giúp ROF để ROF có đựơc phương tiện tiếp tục giúp ngừơi ngặt.

Xin trân trọng cám ơn quý ân nhân.

Thân Kinh,

ROF

Buu Tu-Bao cao ngày 9 July-2014-Website.pdf

Buu Tu -Hình kèm theo báo cáo.pdf

Leave a Comment

Thư Cám Ơn Của Nữ Tu Anna Phạm Thị Kim Loan Làng K’nai Đức Trọng Lâm Đồng

Kính thưa quý ân nhân,
Chỉ có một cái Cấp Đông (large freezer) mà đem lại đựơc hạnh phúc cho một số ngừơi.
Xin mời quý ân nhân xem 2 tấm hình đính kèm.

Thành thật cám ơn quý ân nhân.
ROF

Thu Cam On Cua Sr Anna PTK Loan-.pdf

Hinh kem theo thu cam on cua Nu Tu Anna.pdf

Leave a Comment

Ông Nguyễn Kỳ Sơn Đại Diện ROF Thăm Viếng và Giúp Đở Những Cu ̣ Già Neo Đơn Và Quỹ Em Khuyết Tật Tại Huế

Kính thưa quý ân nhân,
Thành thật cám ơn quý ân nhân.

ROF
Khât si PDK

Bao Cao NK Son Gia Khuyet tat tai Hue.docx

Leave a Comment

ROF Giúp Những Nhân Công Nghèo Trong Những Nghề Nguy Hiểm Bị Cháy Ph ỏng

Kính gửi quý ân nhân của ROF và quý anh chị em thành viên của ROF,
Đựơc biết có rất nhiều bệnh nhân bị phỏng không có đủ tiền để chửa trị vì những vết phỏng quá nặng, ROF có đề nghị Đoàn Sứ Giả Từ Bi/Sư Cô Tuệ Dung, Đại Diện ROF tại Việt Nam, cố gắng dành thời giờ thăm viếng và giúp đở họ.
Xin mời quý ân nhân và quý anh chị em xem hình ảnh những bệnh nhân phỏng đựơc sự trợ giúp của ROF.
Thành thật cám ơn,

ROF
Khât si PDK

Bao Cao cuả Tue Dung-Cho Ray-Phong 5-15-14.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.