Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Những Hình Tựơng Trưng, Giúp Ngừơi Mù, Khuyết Tật và Ngặt Tại Huế-Thừa Thiên

Kính Trình Quý Ân Nhân,
Thành thật cám ơn
Kính,
ROF

Buu Tu bao cao tu Hue.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình Những Chuyến Giúp Ngừơi Ngặt Tại Các Bệnh Viện Của Sư Cô Tuệ Dung – Báo Cáo Ngày 3-9-14

Kính mời quý ân nhân xem một vài hình ảnh trong những việc làm giúp ngừơi ngặt thừơng xuyên của ROF.
Kính,
ROF

Báo Cáo Chi Tiết của Sư Cô Tuệ Dung 3-11-14-.pdf

Leave a Comment

Xin Mời Quý Ân Nhân xem Báo Cáo Từ Huế – Ngày 10 tháng 3 năm 2014

Kính thưa quý ân nhân,

Như ROF đã thưa với quý ân nhân là việc làm của ROF đòi hỏi nhiều thơi gian và lựa chọn cho đúng nơi và đúng hoàn cảnh, ROF thỉnh thoảng nhận những báo cáo trong năm, ROF posts lên website để cùng trình việc làm của những ngừơi từ tâm tình nguyện phụ ROF để giúp những ngừơi thế cô, ngặt nghèo,và các em nhỏ bất hạnh tại quê nhà.

Trân Trọng
ROF

Ngày 10 tháng 3 năm 2014

FromBuu Tu

ToKhai D. Pham

Buu Tu Bao Cao ngay 3-10-14.pdf

Leave a Comment

Phát Hành ROF-Bản Tin Số 23 – Xuân Giáp Ngọ – 2014

Xin mời xem Bản Tin Số 23 Xuân của Reaching Out Foundation

ROF

ROF-NL So 23-Xuan-Giap Ngo -2014 1-29-14.pdf

Leave a Comment

Resend Again ROF 2012 Visits Viet Nam

Leave a Comment

Từơng Trình Kết Quã Gây Quỹ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Vi ệt Nam Và Philippine 12-2013

Trân trọng kính mời quý ân nhân xem Từơng Trình.

ROF

ROF-Từơng trình-Gây quỹ Cứu Giúp Nạn Nhân Bão Lụt.pdf

Leave a Comment

Doan Su Gia Tu Bi Dai Dien ROF Cuu Giup Nan Nhan Bao so 9,10,11 va Lut Mien Trung Tai Quang Nam thang 10 nam 2013

Kính thưa quý ân nhân,
Kính mời quý ân nhân xem việc làm của Đoàn Sứ Giả Từ Bi, đại diện ROF, cứu giúp nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Nam.
Thành thật cám ơn.

ROF

Doan Su Gia Tu Bi Giup Nan Nhan Bao Lut Mien Trung Tai Quang Nam.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.