Kính Trình Việc Làm Giúp Ngừơi Nghèo Của Li nh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga Tại Hà Tĩnh 12-11-14

Trân trọng kính thông báo,
ROF

LM JB Nguyen goc Nga Dec.4-2014.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi Trong Chuyến Giúp Ngừơi Ngặt Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy v à Trung Tâm Chỉnh Hình 11-20-14

Kính Thưa quý ân nhân, quý anh chị em,

Kính mời quý ân nhân và quý anh chị em xem từơng trình của Sư Cô Tuệ Dung.
Thành thật cám ơn.
Kính chào
ROF

ROF-Tuong Trinh 11-20-14 Tuu00EA Dung.pdf

Leave a Comment

Sinh Hoạt Của Reaching Out Foundation Mùa Thanksgiving 2014

Kính thưa quý vị,

Trân trọng kính mời quý ân nhân, quý anh chị em, quý bạn xem việc làm từ thiện tại Mỹ của Reaching Out Foundation (ROF) tại Orange County, Calfornia.
Thành thật cám ơn,
Kính chào
ROF

ROF-Thanksgiving 2014 Report-.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình của Đại Diện ROF Nhóm NK Sơn Thừa Thiên – Huế ngày 1 0-20-14

Trân trọng kính trình đến quý ân nhân những việc làm của ROF giúp ngừơi khuyết tật tại quê nhà.

ROF

Bao Cao NKSon-Thăm trẻ em khuyết tật lần 3- ngày 10-21-14.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình Cuả Đại Diện ROF – Nhóm Hứơng Thiện – Thừa Thiên- H uế ngày 10-14-14

Kính gửi đến quý ân nhân từơng trình của ROF ngày 10-14-14

ROF

Báo Cáo của Bữu Tú và Pics – ngày 10-14-14.pdf

Leave a Comment

Chăm Lo Cho Đồng Bào Nghèo Của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga Tại Hà Ti ̃nh 10-8-14

Trân trọng kính trình quý ân nhân.

ROF

Bao Cao va Hình ảnh lên website 10-7-2014-000.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Của Đại Diện ROF Nguyễn K ỳ Sơn Viếng Thăm Xã Hương Phong, Huế-10-2-14

Kính thưa quý ân nhân,
ROF lại vừa mới nhận đựơc thêm báo cáo việc làm từ thiện của vị Đại Diên ROF tại Huế, kính mời xem.
Thân kính,

ROF

Nguyen Ky Su01A1n-Hu01B0u01A1ng Phong 10-2-14.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.