Từơng Trình của Đại Diện ROF Nhóm NK Sơn Thừa Thiên – Huế ngày 1 0-20-14

Trân trọng kính trình đến quý ân nhân những việc làm của ROF giúp ngừơi khuyết tật tại quê nhà.

ROF

Bao Cao NKSon-Thăm trẻ em khuyết tật lần 3- ngày 10-21-14.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình Cuả Đại Diện ROF – Nhóm Hứơng Thiện – Thừa Thiên- H uế ngày 10-14-14

Kính gửi đến quý ân nhân từơng trình của ROF ngày 10-14-14

ROF

Báo Cáo của Bữu Tú và Pics – ngày 10-14-14.pdf

Leave a Comment

Chăm Lo Cho Đồng Bào Nghèo Của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga Tại Hà Ti ̃nh 10-8-14

Trân trọng kính trình quý ân nhân.

ROF

Bao Cao va Hình ảnh lên website 10-7-2014-000.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Của Đại Diện ROF Nguyễn K ỳ Sơn Viếng Thăm Xã Hương Phong, Huế-10-2-14

Kính thưa quý ân nhân,
ROF lại vừa mới nhận đựơc thêm báo cáo việc làm từ thiện của vị Đại Diên ROF tại Huế, kính mời xem.
Thân kính,

ROF

Nguyen Ky Su01A1n-Hu01B0u01A1ng Phong 10-2-14.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi Sư Cô Tuệ Dung Viếng Thăm Ngừơ i Già Neo Đơn, Khuyết Tật và Học sinh Nghèo Tại Sóc Trăng ngày 9-28 -14

Trân trọng kính trình quý ân nhân

ROF

Báo Cáo Từ Thiện Sóc Trăng.pdf

ROF.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo Chuyến Đi Viếng Thăm Ngừơi Già Neo Đơn Và Trẻ Khuyết T ật Trong Tháng 9-2014 của Nguyễn Kỳ Sơn Đại Diện ROF tại Huế.

Trân trọng kính trình,

Reaching Out Foundation

Bao Cao của Nhóm Nguyễn Kỳ Sơn, 9-28-14.pdf

Leave a Comment

Báo Cáo của Đoàn DGTB- Sư Cô Tuệ Dung – Tiếp Tục Giúp Bệnh Nhân Ngặt Nghèo Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy- 9-11-14

Kính Thưa quý ân nhân,

ROF xin tiếp tục post lên website những việc làm giúp ngừơi ngặt của ROF.
Xin mời xem,

Thành thật cám ơn quý ân nhân,

1 Tue Dung Bao Cao ngay 11 thang 9-2014.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.