Báo Cáo Của Nhóm Hứơng Thiện Đại Diện Reaching Out Foundation Tại Huế, Việt Nam

Kín thưa quý ân nhân,

Xin mời quý ân nhân xem báo cáo của Nhóm Hứơng Thiện tại Huế, đại diện cho ROF tại miền Trung, âm thầm giúp nhiều ngừơi trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, bế tắc và quá kém may mắn.

Reaching Out Foundation xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã giúp ROF để ROF có đựơc phương tiện tiếp tục giúp ngừơi ngặt.

Xin trân trọng cám ơn quý ân nhân.

Thân Kinh,

ROF

Buu Tu-Bao cao ngày 9 July-2014-Website.pdf

Buu Tu -Hình kèm theo báo cáo.pdf

Leave a Comment

Thư Cám Ơn Của Nữ Tu Anna Phạm Thị Kim Loan Làng K’nai Đức Trọng Lâm Đồng

Kính thưa quý ân nhân,
Chỉ có một cái Cấp Đông (large freezer) mà đem lại đựơc hạnh phúc cho một số ngừơi.
Xin mời quý ân nhân xem 2 tấm hình đính kèm.

Thành thật cám ơn quý ân nhân.
ROF

Thu Cam On Cua Sr Anna PTK Loan-.pdf

Hinh kem theo thu cam on cua Nu Tu Anna.pdf

Leave a Comment

Ông Nguyễn Kỳ Sơn Đại Diện ROF Thăm Viếng và Giúp Đở Những Cu ̣ Già Neo Đơn Và Quỹ Em Khuyết Tật Tại Huế

Kính thưa quý ân nhân,
Thành thật cám ơn quý ân nhân.

ROF
Khât si PDK

Bao Cao NK Son Gia Khuyet tat tai Hue.docx

Leave a Comment

ROF Giúp Những Nhân Công Nghèo Trong Những Nghề Nguy Hiểm Bị Cháy Ph ỏng

Kính gửi quý ân nhân của ROF và quý anh chị em thành viên của ROF,
Đựơc biết có rất nhiều bệnh nhân bị phỏng không có đủ tiền để chửa trị vì những vết phỏng quá nặng, ROF có đề nghị Đoàn Sứ Giả Từ Bi/Sư Cô Tuệ Dung, Đại Diện ROF tại Việt Nam, cố gắng dành thời giờ thăm viếng và giúp đở họ.
Xin mời quý ân nhân và quý anh chị em xem hình ảnh những bệnh nhân phỏng đựơc sự trợ giúp của ROF.
Thành thật cám ơn,

ROF
Khât si PDK

Bao Cao cuả Tue Dung-Cho Ray-Phong 5-15-14.pdf

Leave a Comment

ROF Xin Từơng Trình Một Trong Hằng Ngàn Trừơng Hợp Ngặt.

Kính thưa quý ân nhân,
ROF xin từơng trình một trừơng hợp ngặt nghèo tội nghiệp của một em bé 8 tháng tuổi.
ROF

Mổ Hậu Môn Cho Em Bé 8 tháng tuổi.pdf

Hình em bé 8 tuổi Mổ Hậu Môn đính kèm.pdf

Leave a Comment

Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Những Hình Tựơng Trưng, Giúp Ngừơi Mù, Khuyết Tật và Ngặt Tại Huế-Thừa Thiên

Kính Trình Quý Ân Nhân,
Thành thật cám ơn
Kính,
ROF

Buu Tu bao cao tu Hue.pdf

Leave a Comment

Từơng Trình Những Chuyến Giúp Ngừơi Ngặt Tại Các Bệnh Viện Của Sư Cô Tuệ Dung – Báo Cáo Ngày 3-9-14

Kính mời quý ân nhân xem một vài hình ảnh trong những việc làm giúp ngừơi ngặt thừơng xuyên của ROF.
Kính,
ROF

Báo Cáo Chi Tiết của Sư Cô Tuệ Dung 3-11-14-.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.